Yrityksille

Pohjois-Savon hankinta-asiamies -toiminta on päättynyt 30.6.2020.

Hankintaneuvontaa tarjoaa 31.12.2020 saakka Savon Yrittäjien HankintaHelppi.

Pohjois-Savon hankinta-asiamies tuki palveluntuottajia ja tavarantoimittajia julkisiin hankintoihin liittyvissä haasteissa.

Palvelut olivat:
  • Neuvontaa yrityksille yhdessä ja erikseen
  • Koulutusta
  • Hankintailtoja ja -aamukahveja
  • Yhteisiä tilaisuuksia yrityksille, päättäjille ja hankintojen parissa työskenteleville

Hankinta-asiamies toimi tiiviissä yhteistyössä Savon Yrittäjien ja sen jäsenyhdistysten, Suomen Yrittäjien hankintaneuvonnan sekä muiden sidosryhmien kanssa. Palvelut olivat yrityksille maksuttomia.

Vuosina 2013–2020 järjestetyistä hankintakoulutuksista, infoista ja seminaareista löytyy tietoa tapahtumakalenterista.

Sansia Oy:n (aiemmin IS-Hankinta) valmistelussa ja meneillään olevista kilpailutuksista löytyy tietoa hankintayhtiön sivuilta.

Kaikista kansalliset kynnysarvot ylittävistä hankinnoista tulee ilmoittaa julkisesti Hilma-ilmoituskanavassa. Hilmaan on rakennettu ilmainen ilmouitusvahti, joka helpottaa kiinnostavien työtilaisuuksien seuraamista