27.10.2014

Julkiset hankinnat – näin teet onnistuneen tarjouksen

Pohjois-Savon hankinta-asiamies kouluttaa yrityksiä kahdella paikkakunnalla:

ma 24.11. klo 17–20 Ravintola Kaks Ruusua, Ahlströminkatu 25, Varkaus
ti 2.12. klo 17–20 Ravintola OS, Ajurinkatu 16, Kuopio

Hyväkään tuote ei myy itse itseään, vaan sitä pitää osata markkinoida ja saada vielä kaupaksikin. Vaikka yritys hallitsisikin myynnin salat, saattaa tie nousta pystyyn kun niitä yrittää soveltaa julkiseen ostajaan. Monenlaiset tekijät kuten hankintalain määräykset, resurssien niukkuus sekä tarjoaja- ja ostajaosaamisen puutteet jarruttavat kysynnän ja tarjonnan ihanteellista kohtaamista.

Koulutus tarjoaa käytännönläheisen katsauksen ja hyviä vinkkejä siitä, mitä yrittäjän kannattaa ottaa huomioon kun kauppakumppanina on kunta tai muu julkisyhteisö.
Kouluttajana yrittäjä, toimitusjohtaja Jouni Ortju Laatukoulutus Jouni Ortju Ky:stä
Jounilla on vuosien kokemus yhteistyöstä julkisen sektorin kanssa, tarjouspyyntöihin vastaamisesta ja palvelujen markkinoinnista sekä myynnistä julkisyhteisöille. Tilaisuudessa kuullaan myös ostajan kokemuksia siitä, miten julkisten hankintojen sujumista voitaisiin parantaa.

Osallistujat voivat vaikuttaa koulutuksen sisältöön lähettämällä kysymyksiä ja toiveita etukäteen ilmoittautumisen yhteydessä tai hankinta-asiamiehen facebook-sivuilla:
facebook.com/pohjoissavon.hankintaasiamies

Tervetuloa!

Ilmoittautumiset, sisältötoiveet ja erityisruokavaliot viimeistään viikkoa ennen koulutusta:
Hankinta-asiamies Minna Heikka minna.heikka (ät) is-hankinta.fi p. 044 718 2921

Iisalmen 18.11. koulutus on siirretty keväälle 2015.

24.10.2014

Pienhankintakoulutukset 13.11. ja 20.11. Kuopiossa

Aika: to 13.11. tai to 20.11.2014 klo 12-16
Paikka: Kuopion musiikkikeskuksen auditorio, Kuopionlahdenkatu 23, Kuopio
Järjestäjä: Pohjois-Savon hankinta-asiamieshanke
Kohderyhmä: Pohjoissavolaisissa julkisyhteisöissä pienhankintoja tekevät henkilöt
Hinta: Ei osallistumismaksua.

Kansalliset kynnysarvot alittaviin hankintoihin ei sovelleta hankintalakia, mutta niiden tekemisessä on otettava monta asiaa huomioon: onko kyseessä aidosti pienhankinta, mitä oman organisaation ohjeet sanovat tai nouseeko esimerkiksi projektirahoituksen ehdoista jotain rajoituksia.

Pienhankintamenettelyt askarruttavat ostajia, jotka tekevät pienhankintoja harvoin ja muun työn ohessa: miten saisi mahdollisimman hyvän lopputuloksen mahdollisimman vähällä vaivalla ja kuitenkin hyvää hallintotapaa noudattaen?

Kouluttaja on hankintalakimies Kari Tossavainen, Tossavainen & Metsävainio Oy:stä.
Sisältö:
  • tehokas ja toimiva pienhankintaprosessi sekä menettelyjen hyvät käytännöt esimerkkien avulla
  • pienhankintatarjouspyyntö- ja hintatiedustelulomakkeet, joita osallistujat voivat hyödyntää omissa pienhankinnoissaan
  • yritysmyönteinen hankintatapa, markkinavuoropuhelu
  • pienhankintoihin liittyvät juridinen säätely ja oikeuskäytäntö
  • esimerkkejä pienhankintaohjeista ja välineistä
  • pienhankintojen ongelmia ja riskejä 
Osallistujat voivat vaikuttaa koulutuksen sisältöön lähettämällä kysymyksiä ja toiveita etukäteen ilmoittautumisen yhteydessä.
Tervetuloa!

Koulutukset ovat sisällöltään samanlaiset. Ilmoittautumiset, sisältötoiveet ja erityisruokavaliot ensimmäiseen koulutukseen 5.11. ja toiseen 12.11. mennessä:
hankinta-asiamies Minna Heikka minna.heikka (ät) is-hankinta.fi p. 044 718 2921

Julkisten hankintojen tietopaketti ostajille, tarjoajille ja päättäjille 28.11.


Koulutus tarjoaa tiukan tietopaketin julkisista hankinnoista eri toimialojen hankintoihin
osallistuville – ostajille, tarjoajille ja päättäjille.
Kouluttaja on asianajaja, KTM Marita Tapola, Suomen Hankintajuristit Oy:stä.

Tavoitteena on, että hankintojen tekijät ymmärtävät entistä paremmin toimivien markkinoiden ja hyvien hankintojen välisen yhteyden, oppivat kartoittamaan markkinoita ja arvioimaan hankintatoiminnan yritys-, ympäristö- ja sosiaalisia vaikutuksia. Koulutus lisää myös yritysten osaamista julkisissa tarjouskilpailuissa.

Käsittelyssä on myös hankintatoimen järjestäminen ja sen vaikutus hankintojen onnistumisen kannalta: miksi strategiset linjaukset, ohjeet sekä hankintasuunnitelmat ovat tärkeitä ja kuinka ne huomioidaan omassa toiminnassa ostajana, asiantuntijana, päättäjänä tai tilaajana.
Osallistujat voivat vaikuttaa koulutuksen sisältöön lähettämällä kysymyksiä ja toiveita etukäteen ilmoittautumisen yhteydessä

Aika: pe 28.11.2014 klo 8.00 – 12.00
Paikka: Kuopion musiikkikeskuksen auditorio, Kuopionlahdenkatu 23, Kuopio
Järjestäjät: Pohjois-Savon hankinta-asiamieshanke ja Kuopion kaupunki
Kohderyhmä: Hankintoihin osallistuva henkilöstö, luottamushenkilöt ja yritykset

Tervetuloa!


Ilmoittautumiset, sisältötoiveet ja erityisruokavaliot 20.11. mennessä:
hankinta-asiamies Minna Heikka minna.heikka (ät)is-hankinta.fi p. 044 718 2921

Teknisen toimialan hankintakoulutus Kuopiossa 27.11.

Koulutuksessa keskitytään teknisen toimialan hankintojen erityiskysymyksiin.
Kouluttaja on asianajaja, KTM Marita Tapola, Suomen Hankintajuristit Oy:stä.

Tarkastelun kohteena ovat rakennusurakat, suunnittelutyöt sekä työkonepalvelut ja painopiste on hankinnan valmistelussa sekä sopimushallinnassa.

Tavoitteena on, että substanssiasiantuntijat ja hankintoja tekevät henkilöt ymmärtävät entistä paremmin toimivien markkinoiden ja hyvien hankintojen välisen yhteyden, oppivat kartoittamaan markkinoita ja arvioimaan hankintatoiminnan yritys-, ympäristö- ja sosiaalisia vaikutuksia
Käsittelyssä on myös hankintatoimen järjestäminen ja sen vaikutus hankintojen onnistumisen kannalta: miksi strategiset linjaukset, ohjeet, hankintasuunnitelmat ovat tärkeitä ja kuinka ne huomioidaan omassa toiminnassa ostajana, asiantuntijana, päättäjänä tai tilaajana.
Osallistujat voivat vaikuttaa koulutuksen sisältöön lähettämällä kysymyksiä ja toiveita etukäteen ilmoittautumisen yhteydessä

Aika: to 27.11.2014 klo 12-16
Paikka: Kansalaisopiston opistosali, Puistokatu 20, Kuopio
Järjestäjät: Pohjois-Savon hankinta-asiamieshanke ja Kuopion kaupunki
Kohderyhmä: Teknisen toimialan hankintoihin osallistuva henkilöstö ja luottamushenkilöt
Hinta: Ei osallistumismaksua

Tervetuloa!

Ilmoittautumiset, sisältötoiveet ja erityisruokavaliot 20.11. mennessä:
hankinta-asiamies Minna Heikka minna.heikka (ät) is-hankinta.fi p. 044 718 2921

Teknisen toimialan hankintakoulutus Leppävirralla 17.11.

Koulutuksessa keskitytään teknisen toimialan hankintojen erityiskysymyksiin.
Tarkastelun kohteena ovat rakennusurakat, suunnittelutyöt sekä työkonepalvelut ja painopiste on hankinnan valmistelussa sekä sopimushallinnassa.
Kouluttaja on asianajaja, KTM Marita Tapola, Suomen Hankintajuristit Oy:stä.

Tavoitteena on, että substanssiasiantuntijat sekä hankintoja tekevät ja niistä päättävät henkilöt ymmärtävät entistä paremmin toimivien markkinoiden ja hyvien hankintojen välisen yhteyden, oppivat kartoittamaan markkinoita ja arvioimaan hankintatoiminnan yritysvaikutuksia.

Käsittelyssä on myös hankintatoimen järjestäminen ja sen merkitys hankintojen onnistumisen kannalta: miksi strategiset linjaukset, ohjeet, hankintasuunnitelmat ovat tärkeitä ja kuinka ne huomioidaan omassa toiminnassa ostajana, asiantuntijana, päättäjänä tai tilaajana.
Osallistujat voivat vaikuttaa koulutuksen sisältöön lähettämällä kysymyksiä ja toiveita etukäteen ilmoittautumisen yhteydessä.

Aika:  ma 17.11.2014 klo 12.00 – 16.00
Paikka: Leppävirran kunnantalon valtuustosali, Savonkatu 39
Järjestäjät: Pohjois-Savon hankinta-asiamieshanke, Leppävirran kunta ja Suonenjoen kaupunki
Kohderyhmä: Teknisen toimialan palveluiden hankintoihin osallistuva henkilöstö ja luottamushenkilöt
Hinta: Ei osallistumismaksua


Tervetuloa!

Ilmoittautumiset, sisältötoiveet ja erityisruokavaliot 10.11. mennessä:
hankinta-asiamies Minna Heikka minna.heikka (ät) is-hankinta.fi p. 044 718 2921

Sosiaali- ja terveyspalvelujen hankintakoulutus 14.11. Suonenjoella

Koulutuksessa keskitytään sosiaali- ja terveyspalvelujen hankintojen kysymyksiin.
Painopiste on hankinnan valmistelussa sekä sopimuksenhallinnassa.
Kouluttaja on asianajaja, KTM Marita Tapola, Suomen Hankintajuristit Oy:stä. 

Tavoitteena on, että substanssiasiantuntijat sekä hankintoja tekevät ja niistä päättävät henkilöt ymmärtävät entistä paremmin toimivien markkinoiden ja hyvien hankintojen välisen yhteyden, oppivat kartoittamaan markkinoita ja arvioimaan hankintatoiminnan yritysvaikutuksia.

Käsittelyssä on myös hankintatoimen järjestäminen ja sen merkitys hankintojen onnistumisen kannalta: miksi strategiset linjaukset, ohjeet, hankintasuunnitelmat ovat tärkeitä ja kuinka ne huomioidaan omassa toiminnassa ostajana, asiantuntijana, päättäjänä tai tilaajana.
Esimerkkinä tästä tilaisuudessa esitellään Suonenjoen kaupungin uudet hankintalinjaukset ja ohjeet.

Aika: pe 14.11.2014 klo 8.30 – 12.30
Paikka: Yrityspuisto Futurian auditorio, Jalkalantie 6, Suonenjoki
Järjestäjät: Pohjois-Savon hankinta-asiamieshanke, Suonenjoen kaupunki ja Leppävirran kunta
Kohderyhmä: Suonenjoen ja Leppävirran sote-palveluiden hankintoihin osallistuva henkilöstö ja luottamushenkilöt
Hinta: Ei osallistumismaksua

Osallistujat voivat vaikuttaa koulutuksen sisältöön lähettämällä kysymyksiä ja toiveita etukäteen ilmoittautumisen yhteydessä.

Tervetuloa!

Ilmoittautumiset, sisältötoiveet ja erityisruokavaliot 6.11. mennessä:
hankinta-asiamies Minna Heikka minna.heikka (ät) is-hankinta.fi p. 044 718 2921

Tilaisuuden jälkeen on mahdollisuus omakustanteiseen lounaaseen yrityspuiston ravintola Mikossa:
http://www.ravintolamikko.fi/lounas/ 

Sosiaali- ja terveyspalvelujen hankintakoulutus 7.11. Kuopiossa

Koulutuksessa keskitytään sosiaali- ja terveysalan palveluhankintojen kysymyksiin.
Painopiste on hankinnan valmistelussa sekä sopimushallinnassa.
Kouluttaja on asianajaja, KTM Marita Tapola, Suomen Hankintajuristit Oy

Tavoitteena on, että substanssiasiantuntijat ja hankintoihin osallistuvat ja niistä päättävät henkilöt ymmärtävät entistä paremmin toimivien markkinoiden ja hyvien hankintojen välisen yhteyden, oppivat kartoittamaan markkinoita ja arvioimaan hankintatoiminnan yritys-, ympäristö- ja sosiaalisia vaikutuksia.

Käsittelyssä on myös hankintatoimen järjestäminen ja sen vaikutus hankintojen onnistumisen kannalta: miksi strategiset linjaukset, ohjeet, hankintasuunnitelmat ovat tärkeitä ja kuinka ne huomioidaan omassa toiminnassa ostajana, asiantuntijana, päättäjänä tai tilaajana.
Osallistujat voivat vaikuttaa koulutuksen sisältöön lähettämällä kysymyksiä ja toiveita etukäteen ilmoittautumisen yhteydessä.

Aika: pe 7.11.2014 klo 8 – 12.00
Paikka: Kansalaisopiston opistosali, Puistokatu 20, Kuopio
Järjestäjät: Pohjois-Savon hankinta-asiamieshanke ja Kuopion kaupunki
Kohderyhmä: Sosiaali- ja terveysalan hankintoihin osallistuva henkilöstö ja luottamushenkilöt
Hinta: Ei osallistumismaksua.

Tervetuloa!

Ilmoittautumiset, sisältötoiveet ja erityisruokavaliot 31.10. mennessä:
hankinta-asiamies Minna Heikka minna.heikka (ät) is-hankinta.fi p. 044 718 2921