13.2.2015

Suonenjoen hankintastrategia valmistuu

Julkisella sektorilla ostaminen on kimuranttia ja myyminenkin vaatii erityisosaamista. Tämä kävi ilmi, kun Pohjois-Savon hankinta-asiamies -hanke kysyi viime vuonna alueen yrittäjiltä, viranhaltijoilta ja päättäjiltä, mitkä ovat julkisten hankintojen pahimmat pullonkaulat.

Ostajapuoli piti haasteellisimpana tarjouspyyntöjen tekemistä ja etenkin päättäjät kokivat oman hankintaosaamisensa puutteelliseksi. Yrittäjät taas valittelivat hankintojen byrokraattisuutta sekä tiedon puutetta tulevista hankinnoista. Pienille yrityksille hankintakokonaisuudet ovat myös usein niin suuria, etteivät ne voi osallistua tarjouskilpailuihin.

Yritysyhteistyön, hankintaosaamisen sekä ostotoiminnan suunnitelmallisuuden lisääminen ovat hyviä lääkkeitä edellä mainittuihin ongelmiin ja juuri näitä asioita hankinta-asiamies on edistänyt tarjoamalla koulutusta sekä työkaluja hankintaprosessin kehittämiseen. Suonenjoen kaupunki on ollut yksi viidestä julkisyhteisöstä, jotka ovat kehittäneet hankinta-asiamiehen tuella omia hankintalinjauksiaan ja –ohjeitaan.

Suonenjoen kaupungin keskeinen tavoite on ollut saada käyttökelpoinen työkalu, joka tukee hankintojen tekemistä kaikilla organisaation tasoilla. Hankintastrategia pohjautuu kaupungin strategiaan ja täsmentää kaupungin tavoitteita hankintatoimintaan liittyen. Suonenjoella – kuten lukuisissa muissa julkisyhteisöissä - hankinnat on hajautettu eri toimialoille: niitä tekevät työntekijät muun työn ohessa. Tarvetta oli siten myös hankintaohjeille. Niissä kuvataan myös toimintatapa silloin, kun kaupunki on antanut kilpailutuksen hankintayhtiön tehtäväksi.

Valmistelussa ovat olleet mukana Suonenjoen kaupungin johtoryhmän ja hankintoja tekevien henkilöiden lisäksi alueen yrittäjien edustajat. Työn tueksi hankinta-asiamies on kerännyt muiden organisaatioiden vastaavia asiakirjoja, kommentoinut strategialuonnosta eri vaiheissa ja järjestänyt prosessia tukevaa hankintakoulutusta päättäjille ja viranhaltijoille. Strategia odottaa parhaillaan pääsyä kaupunginhallituksen käsittelyyn.

Suonenjoen kaupungin hankintastrategiatyöstä hyötyvät myös muut Pohjois-Savon kunnat. Nyt kehitettyä ja testattua toimintamallia voivat kaikki yhteisöt soveltaa vapaasti, ja hankinta-asiamies auttaa työssä tarpeen mukaan. Hankinta-asiamieshanke päättyi vuoden vaihteessa, mutta toiminta jatkuu julkisomisteisen hankintayhtiön IS-Hankinta Oy:n ja Savon Yrittäjien yhteistyönä. Tarjolla on siis jatkossakin koulutusta, neuvontaa ja yhteistyöfoorumeita julkisten hankintojen parissa työskenteleville – niin IS-Hankinnan asiakkaille kuin pohjoissavolaisille yrityksille.

Minna Heikka
Pohjois-Savon hankinta-asiamies
minna.heikka (ät) is-hankinta.fiKirjoitus on julkaistu Sisä-Savo-lehdessä Yrittäjien ystävänpäiväliitteessä 11.2.2015.