22.8.2014

Julkiset hankinnat: avoimuutta, kilpailua ja byrokratiaa

Miten julkiset hankinnat sujuvat Pohjois-Savossa? Hankinta-asiamieshanke selvitti keväällä, millaisia kokemuksia ja näkemyksiä alueen hankintakulttuurista on maakunnan yrityksillä sekä kuntakentällä hankintojen parissa toimivilla. Kyselyn toteutti Talentree Oy.

Kaikki vastaajat katsoivat, että julkinen tarjouskilpailutus lisää avoimuutta ja yritysten välistä kilpailua. Tämä lienee helpottava uutinen niille, jotka ovat pelänneet tarjouskierrosten olevan pelkkää silmänlumetta. Hankintalain käyttöönotto on varmasti hankaloittanut korruption harrastamista. Tarjouskilpailujen julkinen ilmoittaminen on myös avannut työtilaisuuksia yhä useammalle yritykselle - suurille ja pienille.

Kyselyyn vastasi 222 pohjoissavolaista yritystä, joista 73 % oli alle kymmenen henkeä työllistäviä mikroyrityksiä. Vastaajista niin ikään 73 % oli osallistunut alueen kunnallisten organisaatioiden järjestämiin tarjouskilpailuihin vähintään kerran. Heistä vain 14 % ei ollut voittanut koskaan. Ensisijaiseksi toimittajaksi oli vähintään kerran valittu 79 %. Puitesopimustoimittajia vastaajista oli 32 % ja heistä 82 % sai järjestelyn perusteella myös kauppaa.

Todellisuus ei ole siis ole pohjoissavolaisten pk-yritysten kannalta ihan niin karu kuin julkisen keskustelun perusteella voisi joskus olettaa. Mutta aina on varaa parantaa.  Yritysten mielestä tarjouskilpailuihin osallistumista haittaavat liian suuret kokonaisuudet, byrokraattisuus sekä tiedonsaannin puute tulevista kilpailutuksista. Mikroyrityksissä hankintailmoitusten seuraaminen ja tarjousten tekeminen voi olla kuormittavaa, koska useimmiten yrittäjä tai toimitusjohtaja hoitaa homman yksin.

Ostajapuolella ongelmalliseksi koetaan muun muassa tarjouspyynnön tekeminen sekä hankintaosaamisen puute, josta erityisesti luottamushenkilöt kertoivat kärsivänsä. Hankintastrategia löytyy Kuopion lisäksi vasta harvoilta yhteisöiltä, mutta niitä pidettiin yleisesti hyvin tärkeinä. Muun muassa näitä asioita työstävät hankinta-asiamieshankkeen avulla Kuopion, Varkauden ja Suonenjoen kaupungit, Leppävirran kunta, Ylä-Savon SOTE sekä luonnollisesti IS-Hankinta.

Näkemykset ja kokemukset ovat tärkeitä, mutta lisäksi tarvittaisiin piinkovaa faktaa kuten tietoa siitä, millaiset yritykset ovat tarjonneet ja pärjänneet sekä millaista yhteistyö on ollut sopimuskaudella. Tiedot ovat vielä hajallaan lukuisten eri hankintayksiköiden tietokannoissa ja arkistoissa. Raportoinnin kehittäminen onkin tulevaisuudessa yksi keskeinen kehittämiskohde.

Olen toiminut Pohjois-Savon hankinta-asiamiehenä vuoden. Lyhyen kokemukseni perusteella uskallan väittää, että hankintojen onnistumista parantaa eniten riitelyn kulttuurin muuntaminen rakentavaksi keskusteluksi. Onneksi tässä ollaan jo meillä hyvässä vauhdissa! Markkinaoikeuden älytön ruuhkautuminen on kansallinen vitsaus, joka aiheuttaa juridista kilpavarustelua ja ruokkii turhaa epäluuloa ostajien ja tarjoajien välillä, mikä taas on omiaan lisäämään tarpeetonta byrokratiaa. Käytettäisiinkö se energia johonkin hyödyllisempään?

Vinkki: Erilaisia maksullisia hakuilmoitusvahteja ja muita lisäpalveluja löytyy osoitteesta www.hankintailmoitukset.fi/fi/docs/ilmoitusmenettely/#p6


Minna Heikka
Pohjois-Savon hankinta-asiamies
minna.heikka (ät) is-hankinta.fi


Kolumni on julkaistu Kuopion Yrittäjien YrtTi-jäsenlehdessä 4/2014.