25.11.2015

Pienhankintajärjestelmällä avoimuutta hankintoihin

Kuopion kaupunki ottaa vuoden vaihteessa käyttöön HankintaSampo-pienhankintajärjestelmän, jolla lisätään hankintalain ulkopuolelle jäävien, kansalliset kynnysarvot alittavien pienhankintojen avoimuutta ja tehostetaan niiden tekemistä. Tavoitteena on, että tulevaisuudessa valtaosa kaupungin pienhankinnoista kilpailutetaan HankintaSammolla.

Järjestelmän käyttöönotto tukee alueen elinkeinoelämää kaupungin palvelu- ja hankintaohjelman tavoitteiden mukaisesti. Ostaja voi ilmoittaa HankintaSammolla tehdyistä tarjouspyynnöistä joko alueellisesti tai valtakunnallisesti sekä lähettämällä viestejä suoraan haluamilleen tarjoajille. Yritykset kirjautuvat nettipohjaiseen palveluun ilmaiseksi ja saavat halutessaan käyttöönsä myös maksuttoman hankintailmoitusvahdin. Kirjautuneet yritykset voivat kilpailuttaa HankintaSammolla myös omia B2B-hankintojaan ja saavat käyttöönsä koko Suomen yritystietokannan. Palvelussa voi käydä myös ennakoivaa markkinavuoropuhelua – keskustelun voi aloittaa niin ostaja kuin yrityskin. Palvelun hinnoittelu perustuu kilpailutuksissa voittaneilta yrityksiltä perittävään palvelumaksuun, jonka yritys voi lisätä suoraan tarjoushintaansa.

Työ- ja elinkeinoministeriön viime vuonna teettämään kyselyyn vastanneista yrityksistä miltei puolet ja mikroyrityksistä jopa 60 % ilmoitti olevansa ensisijaisesti kiinnostuneita alle 50 000 euron arvoisista hankinnoista. Kun kansalliset kynnysarvot todennäköisesti nousevat uuden hankintalain myötä reippaasti, jäävät tämän kokoiset hankinnat hankintalain soveltamisalan ulkopuolelle eikä niistä ole silloin pakko järjestää julkista tarjouskilpailua. Pienhankinnoissa yleisenä käytäntönä ovat tällä hetkellä suljetut kilpailutuskierrokset, jolloin tarjouspyyntö lähetetään muutamalle yritykselle – käytännössä usein sellaisille, joista ostajalla on aiempaa kokemusta. Tästä johtuen pienhankinnat jäävät suurelta joukolta yrityksiä täysin pimentoon. Vaan sisältääpä rajoitettu menettely riskejä myös ostajan kannalta: entä jos kukaan kolmesta valitsemastani toimittajasta ei tarjoa? Entä jos tuolla jossain on jokin minulle tuntematon yritys, joka pystyisi täyttämään tarpeeni vielä paremmin kuin vanhat tutut? Kun ostaja jättää kilpailuolosuhteet kokonaan tai osittain hyödyntämättä, niin hinta ja muut ehdot ovat hyvin todennäköisesti huonommat. Ja pienistä puroista syntyy jo meri.

Vantaan ja Lahden kaupungit ovat ottaneet HankintaSammon käyttöönsä viime vuonna ja kokemukset ovat olleet myönteisiä. Vaikka järjestelmään on ostajien vaatimuksesta lisätty mahdollisuus suljettujen kilpailutusten järjestämisen, ei tätä ominaisuutta ole juurikaan käytetty. Ilmeisesti myös ostajat ovat huomanneet, että avoimuus kannattaa.

Yrityksille on luvassa pienhankintakoulutusta, josta tiedotetaan Kuopion kaupungin sivuilla, hankinta-asiamiehen blogissa sekä Kuopion Yrittäjien kalenterissa ja uutiskirjeessä.

Minna Heikka
Pohjois-Savon hankinta-asiamies

Lue lisää:
www.hankintasampo.fi
www.kuopio.fi -> elinkeinot ja yrittäminen -> julkiset hankinnat


Kirjoitus on julkaistu Kuopion Yrittäjien YrtTi-jäsenlehdessä 6/2015.