22.12.2015

Iisalmen hankintailta 19.1.2016

Iisalmen hankintailta tarjoaa yrityksille ja hankintoja tekeville monipuolisen tietopaketin julkisista hankinnoista. Syksyllä suuren suosion saaneen yhteistarjouskoulutuksen lisäksi tutuiksi tulevat Iisalmen kaupungin, Ylä-Savon SOTEn ja Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän tulevat hankinnat sekä sähköinen pienhankintajärjestelmä HankintaSampo.

Aika: ti 19.1.2016 klo 16–20
Paikka: Metsäpirtti, Vanha Kainuuntie 6A, Iisalmi
Järjestäjä: Pohjois-Savon hankinta-asiamies yhteistyökumppaneineen
Kohderyhmä: Yritykset ja hankintayksiköt
Hinta: Maksuton
Ilmoittautumiset ja toiveet sisältöä koskien 11.1. mennessä:
https://my.surveypal.com/HAM_ilmoittautuminen_Iisalmi_19012016
Tapahtuman Facebook-sivut: https://www.facebook.com/events/465885923612010/

Ohjelma:
klo 16.00   Kahvi ja voileipä
klo 16.05   Julkisten hankintojen ABC ja kurkistus illan teemaan:
                  Hankinta-asiamies Minna Heikka, IS-Hankinta Oy
klo 16.20   Iisalmen kaupungin, Ylä-Savon SOTEn ja Ylä-Savon
                  koulutuskuntayhtymän tulevat hankinnat ja linjaukset:
                  organisaatioiden hankintavastaavat
klo 17.05   HankintaSampo-pienhankintajärjestelmä ostajan ja tarjoajan kaverina:
                  Toimitusjohtaja Petteri Vahla ja asiakasvastaava Perttu Valkeapää, eKeiretsu Oy   
klo 17.50   Kahvia ja hedelmiä
klo 18.00   Yhteistarjousten juridiset reunaehdot:
                  Asianajaja Mikko Jalkanen, Asianajotoimisto Lukander Ruohola HTO Oy
klo 19.00   Näin teet onnistuneen yhteistarjouksen!
                  Yrittäjä, toimitusjohtaja Jouni Ortju, Laatukoulutus Jouni Ortju Ky
klo 20.00   Tilaisuus päättyy

Lisätietoja:
Hankinta-asiamies Minna Heikka minna.heikka (ät) is-hankinta.fi p. 044 718 2921

25.11.2015

Pienhankintajärjestelmällä avoimuutta hankintoihin

Kuopion kaupunki ottaa vuoden vaihteessa käyttöön HankintaSampo-pienhankintajärjestelmän, jolla lisätään hankintalain ulkopuolelle jäävien, kansalliset kynnysarvot alittavien pienhankintojen avoimuutta ja tehostetaan niiden tekemistä. Tavoitteena on, että tulevaisuudessa valtaosa kaupungin pienhankinnoista kilpailutetaan HankintaSammolla.

Järjestelmän käyttöönotto tukee alueen elinkeinoelämää kaupungin palvelu- ja hankintaohjelman tavoitteiden mukaisesti. Ostaja voi ilmoittaa HankintaSammolla tehdyistä tarjouspyynnöistä joko alueellisesti tai valtakunnallisesti sekä lähettämällä viestejä suoraan haluamilleen tarjoajille. Yritykset kirjautuvat nettipohjaiseen palveluun ilmaiseksi ja saavat halutessaan käyttöönsä myös maksuttoman hankintailmoitusvahdin. Kirjautuneet yritykset voivat kilpailuttaa HankintaSammolla myös omia B2B-hankintojaan ja saavat käyttöönsä koko Suomen yritystietokannan. Palvelussa voi käydä myös ennakoivaa markkinavuoropuhelua – keskustelun voi aloittaa niin ostaja kuin yrityskin. Palvelun hinnoittelu perustuu kilpailutuksissa voittaneilta yrityksiltä perittävään palvelumaksuun, jonka yritys voi lisätä suoraan tarjoushintaansa.

Työ- ja elinkeinoministeriön viime vuonna teettämään kyselyyn vastanneista yrityksistä miltei puolet ja mikroyrityksistä jopa 60 % ilmoitti olevansa ensisijaisesti kiinnostuneita alle 50 000 euron arvoisista hankinnoista. Kun kansalliset kynnysarvot todennäköisesti nousevat uuden hankintalain myötä reippaasti, jäävät tämän kokoiset hankinnat hankintalain soveltamisalan ulkopuolelle eikä niistä ole silloin pakko järjestää julkista tarjouskilpailua. Pienhankinnoissa yleisenä käytäntönä ovat tällä hetkellä suljetut kilpailutuskierrokset, jolloin tarjouspyyntö lähetetään muutamalle yritykselle – käytännössä usein sellaisille, joista ostajalla on aiempaa kokemusta. Tästä johtuen pienhankinnat jäävät suurelta joukolta yrityksiä täysin pimentoon. Vaan sisältääpä rajoitettu menettely riskejä myös ostajan kannalta: entä jos kukaan kolmesta valitsemastani toimittajasta ei tarjoa? Entä jos tuolla jossain on jokin minulle tuntematon yritys, joka pystyisi täyttämään tarpeeni vielä paremmin kuin vanhat tutut? Kun ostaja jättää kilpailuolosuhteet kokonaan tai osittain hyödyntämättä, niin hinta ja muut ehdot ovat hyvin todennäköisesti huonommat. Ja pienistä puroista syntyy jo meri.

Vantaan ja Lahden kaupungit ovat ottaneet HankintaSammon käyttöönsä viime vuonna ja kokemukset ovat olleet myönteisiä. Vaikka järjestelmään on ostajien vaatimuksesta lisätty mahdollisuus suljettujen kilpailutusten järjestämisen, ei tätä ominaisuutta ole juurikaan käytetty. Ilmeisesti myös ostajat ovat huomanneet, että avoimuus kannattaa.

Yrityksille on luvassa pienhankintakoulutusta, josta tiedotetaan Kuopion kaupungin sivuilla, hankinta-asiamiehen blogissa sekä Kuopion Yrittäjien kalenterissa ja uutiskirjeessä.

Minna Heikka
Pohjois-Savon hankinta-asiamies

Lue lisää:
www.hankintasampo.fi
www.kuopio.fi -> elinkeinot ja yrittäminen -> julkiset hankinnat


Kirjoitus on julkaistu Kuopion Yrittäjien YrtTi-jäsenlehdessä 6/2015.

31.8.2015

Leppävirran hankintailta ja Näin teet onnistuneen yhteistarjouksen -koulutus 9.12.2015

Pienikin voi pärjätä julkisissa hankinnoissa. Jos yritys ei pysty täyttämään tarjouspyynnön vaatimuksia yksin, voi tarjouksen kenties tehdä yhdessä jonkun toisen kanssa.

Koulutus tarjoaa käytännönläheisen katsauksen ja hyviä vinkkejä siitä, mitä yrittäjän kannattaa ottaa huomioon yhteenliittymän muodostamisessa sekä yhteistarjouksen tekemisessä. Tilaisuudessa myös harjoitellaan ryhmissä yhteistarjouksen tekemistä todelliseen tarjouspyyntöön.

Kouluttajina toimivat yrittäjä, toimitusjohtaja Jouni Ortju, jolla on vuosien kokemus yhteistarjousten tekemisestä ja palvelujen markkinoinnista sekä myynnistä julkisyhteisöille sekä yritys- ja sopimusoikeuteen erikoistunut asianajaja Mikko Jalkanen.

Ennen koulutusta esitellään Leppävirran kunnan hankintoja koskevat linjaukset sekä suunnitelmat vuoden 2016 hankinnoista.

Aika: ke 9.12.2015 klo 16 -17 Leppävirran kunnan hankintailta ja klo 17-20 koulutus
Paikka: Vesileppis Areena, Vokkolantie 1 C, Leppävirta
Järjestäjä: Pohjois-Savon hankinta-asiamies, Leppävirran kunta ja Leppävirran Yrittäjät
Kohderyhmä: Yritykset, hankintayksiköt, luottamushenkilöt
Hinta: Maksuton yrityksille ja muille tarjoajille sekä IS-Hankinnan asiakkaille
Ilmoittautumiset molempiin tilaisuuksiin tai vain toiseen sekä toiveet sisältöä koskien 1.12. mennessä: https://my.surveypal.com/HAM_ilmoittautuminen_Leppavirta_091215

Ohjelma:

klo 16.00    Kahvi ja voileipä
klo 16.05    Leppävirran kunnan hankintastrategia ja tulevat hankinnat
klo 17.00    Jos hartiat eivät yksin riitä:
                   Pohjois-Savon hankinta-asiamies Minna Heikka, IS-Hankinta Oy       
klo 17.15    Yhteistarjousten juridiset reunaehdot:
                   Asianajaja Mikko Jalkanen, Asianajotoimisto Lukander Ruohola HTO Oy
klo 18.15    Harjoitus
klo 19.00    Kokemuksia yhteistarjousten tekemisestä:
                   Yrittäjä, toimitusjohtaja Jouni Ortju, Laatukoulutus Jouni Ortju Ky
klo 20.00    Tilaisuus päättyy

Lisätietoja: Hankinta-asiamies Minna Heikka minna.heikka (ät) is-hankinta.fi p. 044 718 2921

13.8.2015

Kun hartiat eivät yksin riitä

”Hirveät vaatimukset, en voi jättää tarjousta.”
Pienyrittäjää harmittaa. Hilmasta löytyy kiinnostava hankintailmoitus, mutta tarjouspyynnöstä ilmenee, että päästäkseen mukaan kisaan täytyy yrityksen ja tuotteen täyttää monenlaisia soveltuvuus- ja vähimmäisvaatimuksia. Tai sitten pitäisi voiton osuessa kohdalle hankkia lisää kalustoa ja henkilöstöä, mikä on tietenkin taloudellinen riski. Miksi vaatimukset ovat niin kovat? Eikö hankintaa olisi voinut jakaa pienempiin osiin?

”Eipä tullut takkia, tuli tuluskukkaro.”
Ostajaa keljuttaa, kun tavara tai palvelu ei ole sitä mitä on sovittu. Jos puute ei korjaannu, saattaa sopimuksen irtisanominen tai jopa purkaminen olla ainoa vaihtoehto. Ja jos vahinkoa on syntynyt tarpeeksi, vaaditaan vahingonkorvausta.

Oikeussuojakeinot ovat kuitenkin laiha lohtu kunnan johdolle silloin, kun sopimuksen noudattamatta jättämisen seurauksena kuntalaisten terveys tai turvallisuus on vaarantunut. Vastuu painaa, vaikka laiminlyönnin tekikin joku toinen – eikä todennäköisesti edes tahallaan. Tästä syystä julkinen ostaja yrittää hankintoja tehdessään varmistaa, että valittu toimittaja pystyy lunastamaan tarjouksensa lupaukset. Toki välillä rima asetetaan epähuomiossa liian korkealle, mikä näkyy sitten hinnoissa ja tarjousten määrässä.

Hankinnan jakaminen osiin antaa pienille yrityksille paremman mahdollisuuden tarjota. Tätä hankintayksiköt harrastavatkin paljon. Sopimusten valvominen on kuitenkin todellista työtä, johon tilaajalta täytyy löytyä resursseja. Yhtä sopimusta on helpompi valvoa kuin kymmentä. Kaikki voi toki mennä hyvin valvomattakin. Mutta takki ei lämmitä talvella, jos toinen hiha jää tulematta.

Silloin kun yritys ei yksin pysty syystä tai toisesta vastaamaan tarjouspyynnön vaatimuksiin, voi se muodostaa yhteenliittymän yhden tai useamman muun yrityksen kanssa ja tehdä tarjouksen kimpassa. Monia oikeudellisia seikkoja täytyy huomioida yhteistarjousta tehdessä, mutta kaikista tärkeintä on löytää luotettavat kumppanit, joiden kanssa homma toimii. Parhaimmillaan yhteenliittymä pystyy jakamaan riskejä sekä tuottamaan ostajalle laadukkaampaa palvelua ja sitä kaivattua kilpailua. Eikä olisi yllätys, jos porukalla keksittäisiin uusia, innovatiivisia toimintatapojakin.

Pohjois-Savon hankinta-asiamies järjestää lokakuussa käytännönläheisen koulutuksen, jossa opiskellaan yhteistarjouksen tekemistä. Tilaisuus on yrityksille maksuton. Tervetuloa mukaan!

Julkiset hankinnat – näin teet onnistuneen yhteistarjouksen –koulutus ke 7.10.2015 klo 17-20 Puijon Majalla ja ke 9.12. klo 17-20 Leppävirralla.

Minna Heikka
Pohjois-Savon hankinta-asiamies

Kolumni on julkaistu Kuopion Yrittäjien YrtTi-jäsenlehdessä 4/2015.

1.7.2015

Julkiset hankinnat - näin teet onnistuneen yhteistarjouksen -koulutus 7.10.


Pienikin voi pärjätä julkisissa hankinnoissa. Jos yritys ei pysty täyttämään tarjouspyynnön vaatimuksia yksin, voi tarjouksen kenties tehdä yhdessä jonkun toisen kanssa.

Koulutus tarjoaa käytännönläheisen katsauksen ja hyviä vinkkejä siitä, mitä yrittäjän kannattaa ottaa huomioon yhteenliittymän muodostamisessa sekä yhteistarjouksen tekemisessä. Lopuksi harjoitellaan ryhmissä yhteistarjouksen tekemistä todelliseen tarjouspyyntöön.

Kouluttajina toimivat yrittäjä, toimitusjohtaja Jouni Ortju, jolla on vuosien kokemus yhteistarjousten tekemisestä ja palvelujen markkinoinnista sekä myynnistä julkisyhteisöille sekä yritys- ja sopimusoikeuteen erikoistunut asianajaja Mikko Jalkanen.


Aika: ke 7.10.2015 klo 17-20
Paikka: Hotelli Puijon Maja, Puijontie 135, 70300 Kuopio
Järjestäjä: Pohjois-Savon hankinta-asiamies
Kohderyhmä: Yritykset ja hankintayksiköt
Hinta: Maksuton yrityksille ja muille tarjoajille sekä IS-Hankinnan asiakkaille
Ilmoittautumiset ja toiveet sisältöä koskien 29.9. mennessä:
https://my.surveypal.com/Ilmoittautuminen_yhteistarjouskoulutus_071015

Ohjelma:

klo 16.30    Kahvi ja voileipä
klo 17.00    Jos hartiat eivät yksin riitä:
                   Pohjois-Savon hankinta-asiamies Minna Heikka, IS-Hankinta Oy       
klo 17.15    Kokemuksia yhteistarjousten tekemisestä:
                   Yrittäjä, toimitusjohtaja Jouni Ortju, Laatukoulutus Jouni Ortju Ky
klo 18.15    Harjoitus
klo 19.00    Yhteistarjousten juridiset reunaehdot:
                   Asianajaja Mikko Jalkanen, Asianajotoimisto Lukander Ruohola HTO Oy
klo 20.00     Tilaisuus päättyy

Lisätietoja: Hankinta-asiamies Minna Heikka minna.heikka (ät) is-hankinta.fi p. 044 718 2921

27.4.2015

Missä laatu asustaa julkisessa hankinnassa -seminaari 28.5.

Tilaisuudessa pohditaan yhdessä asiantuntijoiden johdolla, kuinka julkisissa hankinnoissa
 • voidaan varmistaa ja määritellä laatua muun muassa
  • lähtien siitä, mitä laatu on? 
  • hankintatarpeen määrittelyn ja ratkaisun hahmottamisen kautta
 • huomioida paikallisuutta
 • Tukea pk-yritysten mahdollisuuksia tarjota
  •  yhteistyö ja vuoropuhelu hankintayksikön ja toimittajan välillä.
Asiantuntijoina hankintalakimies Kari Tossavainen Tossavainen & Metsävainio Oy:stä ja laadunhallinta-asiantuntija John Schultz AQAP Consulting Oy:stä.

Aika: torstai 28.5. klo 12–16
Paikka: Kuopion Klubi, Kuninkaankatu 10, Kuopio
Kohderyhmä: Perustiedot julkisista hankinnoista omaavat, hankintojen tekemiseen osallistuvat henkilöt: yrittäjät, luottamushenkilöt ja viranhaltijat
Hinta: Maksuton yrityksille ja IS-Hankinnan asiakkaille, muut 100 €/hlö
Ilmoittautuminen: 20.5. mennessä osoitteessa:                            www.savonyrittajat.fi/tapahtumakalenteri

Ohjelma:

klo 12.00    Avaus: toimitusjohtaja Jarkko Mattila, IS-Hankinta Oy      
klo 12.10    Hankinnan määrittely ja voittajan vertailuperusteet
klo 14.00    Kahvitauko
klo 14.20    Seminaari jatkuu
klo 14.30    Ryhmätyöskentelyä esim. toimialoittain: määrittele tarve – hahmota ratkaisu
klo 15.50    Päätössanat: toimitusjohtaja Arto Nykänen, Savon Yrittäjät
klo 16.00    Tilaisuus päättyy

Tervetuloa!

Lisätiedot ja sisältötoiveet:
hankinta-asiamies Minna Heikka minna.heikka (ät) is-hankinta.fi p. 044 718 2921

Järjestäjät:
Pohjois-Savon hankinta-asiamies/IS-Hankinta Oy, Savon Yrittäjät ja Kuopion Yrittäjät

2.4.2015

Pielaveden hankintailta 22.4. klo 18-20

Aika: keskiviikko 22.4. klo 18–20, kahvitarjoilu klo 17.45 alkaen
Paikka: Pielaveden kunnantalon valtuustosali, Puustellintie 18, Pielavesi
Järjestäjät: Pohjois-Savon hankinta-asiamies, Pielaveden kunta ja Savon Yrittäjät
Kohderyhmä: Yrittäjät, luottamushenkilöt ja viranhaltijat
Hinta: Maksuton

Ohjelma:
 • Avaus: yhteyspäällikkö Mia Simpanen, Savon Yrittäjät
  Julkisten hankintojen tietopaketti yrityksille, viranhaltijoille ja päättäjille: hankinta-asiamies Minna Heikka, IS-Hankinta Oy
 • Pielaveden kunnan hankintakäytännöt: kunnanjohtaja Mika Sivula ja osastopäälliköt, Pielaveden kunta
 • Keskustelua
 • Päätössanat: puheenjohtaja Juha Leminen, Pielaveden Yrittäjät

Pielaveden hankintailta tarjoaa käytännönläheisen katsauksen julkisiin hankintoihin sekä vinkkejä hyvistä käytännöistä niin tarjoajan, ostajan kuin päättäjänkin näkökulmasta. Tilaisuudessa kuullaan myös Pielaveden kunnan hankinnoista ja pohditaan yhdessä, miten julkisten hankintojen tekemistä voitaisiin kehittää.

Tervetuloa!

Lisätiedot, sisältötoiveet ja mahdolliset erityisruokavaliot:
hankinta-asiamies Minna Heikka minna.heikka (ät) is-hankinta.fi p. 044 718 2921
yhteyspäällikkö Mia Simpanen mia.simpanen (ät) yrittajat.fi p. 044 3680 505

13.2.2015

Suonenjoen hankintastrategia valmistuu

Julkisella sektorilla ostaminen on kimuranttia ja myyminenkin vaatii erityisosaamista. Tämä kävi ilmi, kun Pohjois-Savon hankinta-asiamies -hanke kysyi viime vuonna alueen yrittäjiltä, viranhaltijoilta ja päättäjiltä, mitkä ovat julkisten hankintojen pahimmat pullonkaulat.

Ostajapuoli piti haasteellisimpana tarjouspyyntöjen tekemistä ja etenkin päättäjät kokivat oman hankintaosaamisensa puutteelliseksi. Yrittäjät taas valittelivat hankintojen byrokraattisuutta sekä tiedon puutetta tulevista hankinnoista. Pienille yrityksille hankintakokonaisuudet ovat myös usein niin suuria, etteivät ne voi osallistua tarjouskilpailuihin.

Yritysyhteistyön, hankintaosaamisen sekä ostotoiminnan suunnitelmallisuuden lisääminen ovat hyviä lääkkeitä edellä mainittuihin ongelmiin ja juuri näitä asioita hankinta-asiamies on edistänyt tarjoamalla koulutusta sekä työkaluja hankintaprosessin kehittämiseen. Suonenjoen kaupunki on ollut yksi viidestä julkisyhteisöstä, jotka ovat kehittäneet hankinta-asiamiehen tuella omia hankintalinjauksiaan ja –ohjeitaan.

Suonenjoen kaupungin keskeinen tavoite on ollut saada käyttökelpoinen työkalu, joka tukee hankintojen tekemistä kaikilla organisaation tasoilla. Hankintastrategia pohjautuu kaupungin strategiaan ja täsmentää kaupungin tavoitteita hankintatoimintaan liittyen. Suonenjoella – kuten lukuisissa muissa julkisyhteisöissä - hankinnat on hajautettu eri toimialoille: niitä tekevät työntekijät muun työn ohessa. Tarvetta oli siten myös hankintaohjeille. Niissä kuvataan myös toimintatapa silloin, kun kaupunki on antanut kilpailutuksen hankintayhtiön tehtäväksi.

Valmistelussa ovat olleet mukana Suonenjoen kaupungin johtoryhmän ja hankintoja tekevien henkilöiden lisäksi alueen yrittäjien edustajat. Työn tueksi hankinta-asiamies on kerännyt muiden organisaatioiden vastaavia asiakirjoja, kommentoinut strategialuonnosta eri vaiheissa ja järjestänyt prosessia tukevaa hankintakoulutusta päättäjille ja viranhaltijoille. Strategia odottaa parhaillaan pääsyä kaupunginhallituksen käsittelyyn.

Suonenjoen kaupungin hankintastrategiatyöstä hyötyvät myös muut Pohjois-Savon kunnat. Nyt kehitettyä ja testattua toimintamallia voivat kaikki yhteisöt soveltaa vapaasti, ja hankinta-asiamies auttaa työssä tarpeen mukaan. Hankinta-asiamieshanke päättyi vuoden vaihteessa, mutta toiminta jatkuu julkisomisteisen hankintayhtiön IS-Hankinta Oy:n ja Savon Yrittäjien yhteistyönä. Tarjolla on siis jatkossakin koulutusta, neuvontaa ja yhteistyöfoorumeita julkisten hankintojen parissa työskenteleville – niin IS-Hankinnan asiakkaille kuin pohjoissavolaisille yrityksille.

Minna Heikka
Pohjois-Savon hankinta-asiamies
minna.heikka (ät) is-hankinta.fiKirjoitus on julkaistu Sisä-Savo-lehdessä Yrittäjien ystävänpäiväliitteessä 11.2.2015.