Hankintayksiköille

Pohjois-Savon hankinta-asiamies -toiminta on päättynyt 30.6.2020.

Sansia opastaa ja kouluttaa asiakasyhteisöjensä henkilöstöä hankintoihin liittyvissä kysymyksissä.

Julkisten hankintojen neuvontayksikkö neuvoo kaikkia hankintayksikköjä hankintalain mukaisten hankintojen toteuttamisessa. Neuvontayksikön sivuilta löytyy kattavasti asiaa hankinnoista.


Hankinta-asiamies tarjosi hankintayksiköille tukea hankintatoimen kehittämiseen sekä yritysten kanssa käytävään vuoropuheluun.

Palvelut räätälöitiin kunkin organisaation tarpeen mukaan ja ne olivat maksutta Sansian (aiemmin IS-Hankinta) pohjoissavolaisten asiakkaiden käytössä.

Esimerkkejä:
  • Ajankohtaista tietoa hankinnoista
  • Yhteisiä tilaisuuksia yrityksille, päättäjille ja hankintojen parissa työskenteleville
  • Välineitä hankintatoiminnan kehittämiseen: koulutusta, malleja hankintastrategioiden, -suunnitelmien ja –ohjeiden tekemiseen
Vuosina 2013–2020 järjestetyistä hankintakoulutuksista, infoista ja seminaareista löytyy tietoa tapahtumakalenterista