19.12.2018

Kilpailutus suunniteltiin niin, että pienyrittäjät pääsivät mukaan – ja pienyritys voitti!

Paikallinen mikroyrittäjä Leo Korhonen voitti Kuopion kaupunkipyöräjärjestelmän operointipalvelun kilpailutuksen. Korhonen kannustaa tilaajia vinkkaamaan tulevista hankinnoista suoraan kyseisen alan yrittäjille.

Julkisten hankintojen kilpailutuksia pidetään välillä liian suurina ja työläinä pienyrittäjän näkökulmasta katsottuna. Kuopiolainen Leo-Sportin yrittäjä Leo Korhonen päätti kuitenkin osallistua ensimmäistä kertaa kilpailutukseen ja jättää tarjouksen kaupunkipyöräjärjestelmän operointipalvelusta.

Tämä kannatti. Yritys voitti kilpailutuksen ja sai itselleen toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen Kuopion uusien kaupunkipyörien huollosta, akkujen lataamisesta ja siirtopalvelusta.
– On historiallinen tilaisuus olla ensimmäisenä mukana uuden palvelun tuottamisessa. Leo-Sportissa huollamme, korjaamme ja asennamme itse sähköjä fillareihin, joten toimiala on tuttu jo ennestään, Korhonen sanoo.

Kuopion kaupunki hankki keväällä 2018 kaupunkipyöräjärjestelmän, johon kuuluu 150 sähköavusteista kaupunkipyörää ja 15 pyöräaseman verkosto. Kaupunkipyöräjärjestelmän operointipalvelu oli jatkoa ensimmäiselle hankinnalle. Sansia kilpailutti molemmat hankinnat.

Leo Korhonen odottaa hyvillä mielin tulevaa kevättä ja operointipalvelun alkamista vappuna 2019.
– Etsinnässä on yksi tai kaksi hyvää huoltomiestä, joilla on intoa keskittyä tähän uuteen asiaan.

Hankinnan suunnittelussa huomioitiin pienyrittäjät

Kaupunkipyörien operointipalvelun hankinta suunniteltiin tietoisesti niin, että myös pienyrittäjillä oli mahdollisuus osallistua kilpailutukseen.
– Hankinnoissa käytetään usein liikevaihtorajaa osallistumisen kriteerinä, mutta emme halunneet sellaisia rajoituksia tähän, Viisaan liikkumisen hankkeen projektipäällikkö Jouni Huhtinen Kuopion kaupungilta kertoo.

Keskeistä oli myös ennen tarjouspyynnön julkaisua järjestetty markkinavuoropuhelu, johon oli kutsuttu mukaan yrittäjiä. Sansian ja Kuopion kaupungin järjestämässä tilaisuudessa oli näytillä aiemmin käyttöön valittu sähköpyörä. Lisäksi esiteltiin tulevan tarjouspyynnön sisältöä ja kerrottiin, millaisia vaatimuksia operointipalvelun tuottajalle asetetaan.
– Tilaisuus oli avain siihen, että myös paikalliset ja pienemmät yritykset pääsivät tietoon käsiksi. Yrittäjät eivät välttämättä seuraa hankintailmoituksia Hilma-järjestelmässä, hankintaprosessin toteuttanut hankinta-asiantuntija Jani Ronkainen Sansiasta sanoo.

Kaupunkipyörien ja operaattoripalvelun hankinnat ovat osa Kuopion kaupungin laajempaa kestävän kehityksen ohjelmaa ja esimerkki hankintalain suosittelemista kestävistä hankinnoista. Kaupungin strategia sisältää tavoitteen resurssiviisaasta Kuopiosta, jonka yhtenä menestystekijänä on viisas liikkuminen ja vähäpäästöiset matkaketjut.

Tarjouspyyntöön kannattaa tutustua rauhassa

Tiedon puuttumisen lisäksi toinen pienyrittäjien osallistumista estävä asia on hankintaprosessin monimutkaisuus. Tarjouspyynnöt ovat usein pitkiä, ja yrittäjä joutuu täyttämään erilaisia pakollisia lomakkeita.

Leo Korhosen mukaan yrittäjän kannattaa ennen kilpailutukseen osallistumista miettiä tarkkaan, miksi on lähdössä siihen mukaan ja mikä on odotettavissa oleva hyöty. Aiheen pitää olla riittävän kiinnostava ja kyseinen ala tulee hallita niin hyvin, että pystyy vastaamaan tilaajan odotuksiin.
– Jonkun verran joutuu lukemaan asiakirjoja, jotta ymmärtää, mistä kokonaisuudessa on kyse. Ei kannata yrittää tehdä asioita liian nopeasti ja tiukalla aikataululla. Tarjouspyynnön voi jakaa jaksoihin ja tutustua yhteen osaan kerrallaan. Myös neuvoa kannattaa kysyä, jos ei ymmärrä jotain asiaa.

Tieto kilpailutuksesta tuli yrittäjälle Kuopion seudun viisaan liikkumisen -hankkeessa työskentelevältä Timo Ollikaiselta.
– En itse ainakaan oikein tiedä, mihin hankintoja tulee tarjolle. En myöskään ole varma, tulisiko niitä tutkittua ja seurattua aktiivisesti, jos joku ei antaisi vinkkiä. Tilaajalla kannattaisi olla lista paikallisista yrityksistä, joille voisi lähettää sähköpostia ja kertoa tulevasta tarjouskilpailusta, Korhonen ehdottaa.

Teksti: Hanna Moilanen
Kuva: Sanna Pietikäinen/Kuopion kaupunki