17.1.2017

Hankintalaki uudistui - mikä muuttui?

Uudet hankintalait astuivat voimaan vuoden vaihteessa, hieman aikaisemmin kuin kentällä yleisesti arveltiin. Uusi säädösteksti on jännittävä sekoitus uutta ja vanhaa. Joka tapauksessa sekä hankintayksiköiden että tarjoajien on nyt otettava keskeiset muutokset nopeasti haltuunsa.

Kansallisia hankintamenettelyjä koskeva sääntely keveni, mutta tasapuolisuuden, syrjimättömyyden, avoimuuden ja suhteellisuuden periaatteita tulee edelleen noudattaa. Lain tavoitteena on tehostaa julkisten varojen käyttöä sekä edistää laadukkaiden, innovatiivisten ja kestävien hankintojen tekemistä. Lisäksi hankinnat  on  pyrittävä järjestämään siten, että pk-yritykset pääsevät tasapuolisesti muiden tarjoajien kanssa osallistumaan tarjouskilpailuihin.

Hankintalakia ei edelleenkään sovelleta kansalliset kynnysarvot alittaviin, niin sanottuihin pienhankintoihin. Laissa tosin sanotaan, että pienhankinnoissakin on  pyrittävä  huomioimaan  hankinnan  kokoon  ja  laajuuteen nähden riittävä avoimuus ja syrjimättömyys. Tämä on entistäkin tärkeämpää, sillä vuoden vaihtuessa osa pienhankinnoista kasvatti huomattavasti kokoaan: esimerkiksi tavara- ja palveluhankinnoissa kansallinen kynnysarvo tuplaantui 30 000 eurosta 60 000 euroon, sosiaali- ja terveyspalveluhankinnoissa 100 000 eurosta 400 000 euroon.

Onkin mietinnän paikka, miten erilaiset ja eri kokoiset hankinnat voitaisiin käytännössä toteuttaa siten, että saataisiin sopuhinnalla sitä mitä todella tarvitaan, kilpailuolosuhteet hyväksi käyttäen ja pk-yritysten osallistumismahdollisuudet huomioiden, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävästi ja entistä vaivattomammin. Monimutkainen yhtälö, johon varmasti löytyy monta oikeaa ratkaisua. Laittomat suorahankinnat eivät edelleenkään ole suositeltava vaihtoehto, ja niitä valvoo nyt Kilpailu- ja kuluttajavirasto.

Uuteen hankintalakiin pääsee tutustumaan  tiistaina 24.1 Varkauden hankintatreffeillä hankintalakimies Kari Tossavaisen johdolla.

Lisäksi Pohjois-Savon hankinta-asiamies järjestää keväällä koulutuksia, joissa alueen yrittäjät ja hankkijat pääsevät perehtymään hankintalain keskeisiin muutoksiin. Koulutuksissa on myös yhteinen osio, jossa pohditaan miten voitaisiin nykyisen lain puitteissa toimia entistä fiksummin:

ti 28.3. klo 12:30 - 16:30 Varkaus, Kaks Ruusua (Ahlströminkatu 25)
ke 29.3. klo 12:30 - 16:30 Kuopio, Kuopion Klubi (Kuninkaankatu 10)
to 30.3. klo 12:30 - 16:30 Iisalmi, Metsäpirtti (Vanha Kaunuuntie 6 A)

Lisätietoja:
hankinta-asiamies Minna Heikka, minna.heikka (ät) is-hankinta.fi p. 044 718 2921